Stillinger i kommunen

Her på stillinger-i-kommunen.dk findes en lang liste af stillinger i kommunen. I samarbejde med jobsitet Ofir.dk er der samlet ledige jobs fra hele Danmark og vi har dermed gjort det nemmere for dig at finde dit næste job. Om du er uddannet indenfor kontor, økonomi, ingeniørfaget, rengøring eller noget helt femte, så vil der være mulige stillinger i kommunen til dig. Kommunen varetager mange forskellige opgaver, og har derfor brug for folk med mange forskellige kompetencer. Stillinger i kommunen kan være alt fra receptionisten der kan lide at tale med mange forskellige mennesker, til den økonomiansvarlige med et stort økonimisk ansvar og en del penge der skal varetages på den bedste måde. Så ligegyldigt hvilken baggrund du har, så finder du interessante stillinger på stillinger-i-kommunen.dk.

Vi ønsker dig held og lykke med din videre jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERFanø Kommune, en lille kommune i vækst skal have ny Økonomi - Personale og IT chef.
Rådhuset
Syd- og Sønderjylland
Fanø Kommune, en lille kommune i vækst skal have ny Økonomi - Personale og IT chef. Fanø kommune er Danmarks næstmindste kommune, men en kommune der på alle områder er i vækst. I 2016 er Fanø kommune den kommune i Danmark der har den største procentvise tilflytning. Vi er placeret kun 12 minutters sejlads fra Esbjerg, Danmarks 5. Største by og Danmarks EnergiMetropol. Færgerne sejler hvert 20. Minut, og vi er helt tæt på motorvejsnettet. Fanø kommune har som sagt en positiv befolkningsudvikling, indbyggerne har et højt uddannelsesniveau, vi har et godt serviceniveau og en god økonomi. Det kommunale indtægtsgrundlag pr. Indbygger er det højeste vest for Storebælt. Hvis du synes at dette lyder Du skal være stærk på dit fagområde og kunne fungere
GENOPSLAG Fanø Kommune søger en teamleder til ny Velfærdsforvaltning
Social og Myndighed
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en teamleder, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse kan løfte den store og spændende opgave vi står overfor - med fortsat implementering af den nye struktur for området, og etablering af denne nye afdeling. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og ønskes besat pr. 1. april 2017, eller snarest herefter. Velfærdsforvaltningen i Fanø Kommune er en forholdsvis ny organisation, hvor vi har været i gang med en omf Vi har i processen stort fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen, godt arbejdsmiljø og borgeren i centrum. Du refererer direkte til Velfærdschefen. Forvaltningen består i øvrigt af en administrativ stabsenhed, daginstitutions- og skoleområdet, Hjemmepleje/Træning og Fanø Plejecenter. Om stillingen Du skal i en foranderlig
To nyoprettede skolelederstillinger i Odder Kommune
Odder Kommune
Østjylland
Odder Kommune søger to skoleledere til Vestskolen og Landsbyordningerne. Er du en visionær og erfaren skoleleder, der brænder for kerneydelsen og en spændende ledelsesudfordring? Er du parat til at stå i spidsen for en stor organisation i en driftig og udviklingsorienteret kommune? Så er det måske dig, vi søger Se den fulde jobannonce.
Familieplejekonsulent til Familieplejen Vejle Kommune
Familieplejen
Syd- og Sønderjylland
Familieplejen er en organisation i udvikling, midt i en spændende udvikling, med faglig fokus på bl.a. kvalitet og tværfagligt samarbejde. Om jobbet Matchning af plejebørn med henholdsvis aflastnings- fuldtids- og fritidsfamilier Godkendelse af netværksplejefamilier Vejledning og supervision (herunder evt. gruppesupervision) af plejefamilier Deltagelse i opfølgningsmøder i forhold til handleplan, samarbejdsmøder m.m. Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med plejefamilier (ansættelse, afskedigelse, udfærdigelse af kontrakter) Ansvar og deltagelse i faglig udvikling indenfor familieplejeområdet. Tiltrædelse: 1. april 2017 eller snarest muligt. Vi forventer af dig Har en socialfaglig uddannelse eller tilsvarende Har erfaring
Er du en erfaren, nysgerrig og iderig HR-udviklingskonsulent?
HR
Vestsjælland
Og kan du med engagement, tålmodighed og motivationskraft skabe læring i en stor organisation, der har stærkt fokus på at lykkes med kommunens kerneopgaver?HR i Holbæk Kommune søger to HR-udviklingskonsulenter, der med en spændende blanding af nysgerrighed, iderigdom, sikkerhed, engagement, tålmodighed, kommunikationsflair og motivationskraft skal bidrage til, at vi i fællesskab lykkes med kommunes 6 kerneopgaver.Lad det være sagt med det samme: HR er ikke i sig selv en kerneopgave i Holbæk Kommune. HRs vigtige bidrag er i stedet at spille effektfuldt sammen med de medarbejdere og ledere, som løser kommunens kerneopgaver sammen med borgere og virksomheder.I 2017 og 2018 er kommunens økonomi udfordret, og budgetoverholdelse er derfor et af de
Debitorkonsulent med faglig leder funktion
Økonomi og It
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Økonomi og It i Allerød Kommune søger en debitorkonsulent med faglig leder funktion til Debitorstyring pr. 1. maj 2017. Stillingen er på 37 timer om ugen. Brænder du for at få systemer og arbejdsgange til at virker optimalt, og har du samtidig stor faglig erfaring og indsigt i kommunal opkrævning og debitorstyring? Så er du måske vores nye faglige leder. Som faglig leder for Debitorstyring skal du kunne spille aktivt ind i kommunens strategiske fokus: Borgerne skal opleve en sammenhængende service, og samarbejdet på tværs af fagområderne har derfor en vigtig prioritering. I Debitorstyring arbejder vi målrettet og med borgeren i centrum på at optimere opkrævningsprocesser og nedbringe kommunens restancer. Vi tilrettelægger vores arbejdsgange
Afdelingsleder for Planlægning
Teknik og Miljø
Syd- og Sønderjylland
- Teknik og Miljø, Haderslev Kommune Agil leder til Planlægning i HaderslevHar du passion for at indtage en central lederrolle, når vision skal gøres til virkelighed? Begejstres du af at sætte konkrete synlige aftryk gennem dit ledelsesvirke og på de fysiske rammer for livet i en kommune? Og ser du overblik, præcise hjørneflag for opgaveløsningen og forventningsafstemte processer som frisættende for kreativitet og serviceorienteret tilgang i arbejdet? Så vil vi gerne høre fra dig vedrørende stillingen som leder i Haderslev Kommune og som afdelingsleder for Planlægning. Vi søger en leder, der i en faglig stærk kontekst formår at bringe sig selv og sin ledelse godt i spil. Målet er at skabe og fastholde et overblik og overskud, der gør det muligt
Leder af Vendepunktet indenfor Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Vestjylland
Leder med vision og gennemslagskraftVil du være med til at skabe et helt nyt tilbud indenfor Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi ved korte og afgrænsede forløb vil styrke den enkelte borgers mestringsevne?Tilbuddet skal kendetegnes ved tillid og fleksibilitet i forhold til valg af indsatser. Indsatsen er til det, der fylder mest for borgeren, og hvor motivationen er størst. I alle situationer vil vi have fokus på borgerens egne ressourcer, netværkets og samfundets ressourcer, andre tilbud i og udenfor kommunen. Dine opgaverDu skal være primus motor i forhold til at implementere de metoder, som virker i forhold til, at borgerne - i forløb af gennemsnitlig 6 måneders varighed - bedst muligt når de mål, det er aftalt at arbejde
Miljømedarbejder til virksomhedsområdet
Miljø & Natur
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en ny medarbejder til en fast fuldtids stilling i Team Industri, grundvand, overfladevand og jord, i daglig tale Team Industri. Vi lægger vægt på at servicere og vejlede virksomhederne i kommunen. Vi har brug for en medarbejder, der er fagligt kvalificeret og har evner til at skabe en god dialog. Hvis du kan se dig selv i det - så er du måske vores nye kollega. Som vores nye kollega vil du mest komme til at arbejde med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Derudover skal du selvfølgelig bidrage til teamets mange andre opgaver på virksomhedsområdet, herunder samarbejde om erhvervsservice, kommuneplan, lokalplaner og henvendelser fra borgere og virksomheder. Der er ca. 300 virksomheder i Tønder Kommune, som skal have miljøtilsyn. Vi har mange
Skoleleder ved Hjørring Sydøstskole
Undervisning
Nordjylland
Hjørring Sydøstskole søger ny skoleleder/pædagogisk leder.Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.Hjørring Sydøstskole er placeret i den sydøstlige del af Hjørring By. Skolen består af to undervisningssteder. Muldbjerg Undervisningssted med 680 elever og Bagterp Undervisningssted med 700 elever. Hjørring Sydøstskole har samlet en medarbejderstab på ca. 160 ans Begge undervisningssteder er ledelsesmæssigt delt op i tre afdelinger.Medarbejderstaben i Bagterp og Muldbjerg tæller ca. 80 medarbejdere hvert sted og er præget af gensidig tillid, sammenhold, åbenhed og arbejdsglæde. Som skoleleder/pædagogisk leder, bliver du en del af et dynamisk og engageret ledelsesteam, der går på tværs af alle folkeskoler i kommunen. Du skal navigere i matrix-strukturen
Daglig leder til Højmarken
Jobcenter
Østjylland
Odder Kommune Jobcenter Odder søger daglig leder til Højmarken - ( genopslag ) Jobcentret søger en daglig leder til Jobcentrets beskæftigelsesprojekt Højmarken Du kan finde en beskrivelse af Højmarken på http://www.hojmarken-odder.dk/ ,og du er velkommen til at besøge Højmarken. Du får det daglige ansvar for at tilrettelægge og koordinere tilbuddene og den daglige ledelse af de øvrige 5 medarbejdere. Vi er i Jobcentret i gang med en udviklingsproces med at ændre og tilpasse Højmarkens aktiviteter til de mange forskellige målgrupper, som Højmarken skal modtage og lave udviklingsprocesser for. Så vi har derfor brug for en dynamisk, kreativ leder til den rolle, da beskæftigelsesområdet er i konstant forandring, og da vi som en mindre kommune er
Sygeplejerske søges til Aleris Hjemmepleje i Næstved
Aleris Omsorg A/S
Sydsjælland inkl. Møn
Aleris Omsorg vokser i Næstved Kommune? Derfor søger vi en sygeplejerske der brænder for at levere sygepleje af høj kvalitet til borgerne i en virksomhed i vækst. Aleris Omsorg blev i juni 2016 udvalgt af Næstved Kommune til, at levere sygepleje, personlig pleje, praktisk bestand, træning og hverdagsrehabilitering. Aleris Omsorg er en privat virksomhed, som arbejder inden for pleje, handicap, diagnostisk og behandling i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark består Aleris af Aleris-Hamlet Hospitaler og Aleris Omsorg. Aleris Omsorg driver hjemmepleje, plejecentre, genoptræningscentre og handicapbotilbud og har ca. 1000 medarbejdere i Danmark. I Aleris sætter vi det enkelte individ i centrum og skaber OMSORG, TRYGHED og TRIVSEL, for såvel borgere,
Børnesygeplejerske
Aleris Omsorg A/S
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Aleris Omsorg søger kompetente børnesygeplejersker og assistenter til specialopgave i privat hjem Aleris Omsorg har indgået kontrakt med Køge Kommune omkring pleje af en handicappet dreng. Opgaven stiller krav om høje faglige kompetencer og skal leveres af sygeplejersker i tidsrummet 07 til 23 og af social og sundhedsassistenter fra 23-07.Drengen er psykisk og fysisk handicappet og har behov for kontinuerlig overvågning 24 timer i døgnet. Døgnet dækkes i treholdsskift med vagter af 8 timers varighed.Vi søger derfor: Autoriserede sygeplejersker til fast stilling på 24-26 timer pr. uge i dagvagt og aftenvagtAutoriserede social og sundhedsassistenter til fast stilling på 28 timer per uge i n Det er desuden et krav, at man skal kunne indgå i et
Økonomikonsulent til det sociale område
Økonomi
Syd- og Sønderjylland, Vestjylland
Er du vores nye kollega? Da én af vores dygtige økonomikonsulenter har søgt nye udfordringer, søger Økonomi- og Personaleafdelingen i Billund Kommune en økonomikonsulent med flair for økonomistyring og formidling af økonomiforståelse. Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. maj 2017 eller tidligere. Hvem er vi? Afdelingen indeholder Økonomi, Personale, Indkøb, Kantine og Intern Service, og den består af 35 medarbejdere. Du vil blive tilknyttet et controllerteam i Økonomi, hvor de primære arbejdsfunktioner er konsulent- og controllerfunktioner i forhold til budget og regnskabsopgaverne inden for de forskellige fagområder. Den centrale Økonomi- og Personaleafdeling har været i gang med et større forandringsprojekt med det formål,
Sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter
OK-Centret Prinsesse Benedikte
Storkøbenhavn
Spændende stillinger på OK - Centrer Prinsesse Benedikte på FrederiksbergEr du sygeplejerske og er du social og sundhedsassistent? Og synes du det er spændende at arbejde med ældre og ældre med demens, og synes du også "At livet skal leves hele livet!" så se her: OK-Centret Prinsesse Benedikte søger: 2 Sygeplejerske til fastansættelse i 37 timer med weekendvagt hver 4. uge.Social- og sundhedsassistent i aftenvagt hver 2 uge (7-7)Social- og sundhedsassistent i n OK-Centret Prinsesse Benedikte er en del af OK-Fonden, der er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende engagement indenfor plejehjem, psykiatriske tilbud, seniorfællesskaber og hospice. Og vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. På centret bor 56 beboere - de fleste
BEKEY søger struktureret og initiativrig salgskoordinator
Sale
Storkøbenhavn
Vi vækster og vi er ambitiøse i BEKEY! Derfor har vi behov for flere dygtige, engagerede medarbejdere i salgsafdelingen, der kan bidrage til at skabe mere vækst. BEKEY er en innovativ virksomhed i en rivende udvikling. Vi producerer og leverer elektroniske Bluetooth baserede låsesystemer og sælger også nødkald og kaldeanlæg til blandt andet kommuner i Danmark samt en række europæiske lande. For at styrke salgsorganisationen søger vi nu en passioneret salgskoordinator, der ser det som sin fornemste opgave at beregne tilbud, håndtere kontraktadministration, varetage opfølgning og vedligeholde samt servicere vores kunder og samarbejdspartnere. Du kommer primært til at arbejde med at skabe synlighed og værdi igennem: Support til salgsafdelingens
Gruppeleder afd.leder
DFS - Din Flexible Service ApS
Storkøbenhavn
Ansvarshavende dagvagt-Social og Sundhedsassistent DFS søger, ansvarshavende dagvagt uddannet SSA til privat hjemmeplejeDFS yder personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen. Vi servicerer borgere i eget hjem i mange kommuner, hvor vi er en respekteret virksomhed.DFS servicere ca. 1300 borgere på nuværende tidspunkt og beskæftiger over 180 medarbejdereSom ansvarshavende i DFS kommer du til at udfylde en vigtig rolle i hverdagen.Funktionsindhold: Repræsentere DFS, når nye borgere skal besøges og startes opFølge op på borgertilfredshed/udføre egenkontrolSikre rette dokumentationHave ansvar for alt kommunikation med myndigheden Oplære og introducere nye medarbejdereOplærer medarbejdere i sygeplejefaglige opgaver der hvor det er relevant.Være
Uddannelsesvejleder til UU Vallensbæk (Genopslag)
Vallensbæk Kommune - Ungdomsskolen
Storkøbenhavn
Uddannelsesvejleder til UU Vallensbæk (Genopslag) Vallensbæk Kommune prioriterer en bred vejledningsindsats. I UU Vallensbæk er vi overbeviste om, at alle unge, uanset forudsætninger, kan have brug for vejledning. I den forbindelse søger vi en ny kollega til UU Vallensbæk, gerne med erfaring fra vejledningsarbejdet i folkeskolen, på uddannelsesinstitutioner, produktionsskole eller anden sammenhæng. I Vallensbæk Kommune ønsker vi at gøre en forskel for alle vores unge. Vi ønsker at målrette vores vejledningsindsats, så den hele tiden er tæt på den unge og tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, samtidig med at der bliver sikret en sammenhæng og progression i vejledningen. Dette gælder såvel afklarede, som uafklarede unge. Vi sikrer uddannelses-
Pædagogisk leder til Galaksen
Galaksen
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Vi søger en pædagogisk leder til den integrerede daginstitution Galaksen med base i Kometen, på Nørremarken i Vejle. Om jobbet Vi søger en engageret og handlingsorienteret pædagogisk leder, der kan varetage pædagogiske opgaver og indgå i et dynamisk og nytænkende ledelsesteam, samt varetage den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse for personalet i Galaksen Tiltrædelse: snarest muligt. Det forventes at den pædagogiske leder Har viljen til at gøre en forskel for alle i Galaksen og på Nørremarken. Skaber resultater, er tydelig, anerkendende og åben i sin ledelsestilgang. Har samarbejdsevner der bidrager til at "spille, børn, forældre, medarbejdere, kolleger gode". At du skal ville noget, turde noget med din ledelse - være målrettet og
Fysioterapeut søges til Genoptræning Gribskov Aleris
Aleris Omsorg A/S
Nordsjælland
Genoptræning Gribskov Aleris søger barselsvikar for fysioterapeut Da vores barselsvikar er tilbudt fastansættelse hos os søges snarest muligt en ny vikar. Stillingen er på 37 timer og vikariatet løber indtil den 31.8.2017. Du vil skulle arbejde i Helsinge på vores genoptræningscenter.Genoptræning Gribskov Aleris er en del af Aleris Omsorg. Aleris er en af nordens største pleje- og behandlingsvirksomheder med aktiviteter i Sverige, Norge og Danmark.I Aleris sætter vi det enkelte individ i centrum og skaber omsorg, tryghed og trivsel for såvel borgere, pårørende som medarbejdere. Med udgangspunkt i vores værdier - omsorgsfuld, professionalisme, engagement og nytænkning - gør vi en forskel i hvert eneste møde. Vi er et stærkt tværfagligt og dedikeret
Rehab & Omsorg i Fanø Kommune søger en social- og sundhedsassistent
Udeafdelingen
Syd- og Sønderjylland
Er du social- og sundhedsassistent og brænder du for at: Arbejde målrettet ud fra indsatsplaner, med udgangspunkt i borgernes ressourcer og behov? Være en del af et velkvalificeret tværfagligt team? Indgå i et anerkendende arbejdsfællesskab? Hvis du kan svare JA til disse spørgsmål, har vi en ledig stilling ved Rehab Omsorg i Fanø Kommunen. Stillingen er i den udekørende Hjemmeplejegruppe, gennemsnitlig 32 timer pr. uge primært i dagvagter. Du kommer til at arbejde i et fast rul med arbejde hver 3. weekend.Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2017 eller snarest derefter. Vi søger en social- og sundhedsassistent som arbejder målrettet med fokus på kerneopgaven: at understøtte, at borgeren mestre livet. er fagligt velfunderet og engageret arbejder
Ernæringsassistent, kok, økonoma e.lign. 
Køge Kommune
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam søger ernæringsassistent, bachelor i Sund og Ernæring, økonoma eller anden uddannelse på 37 timer og 25 timer med virke på henholdsvis Den Gule Dør og Værestedet Klemmen pr. 1. maj 2017 eller snarest derefter.PVV yder socialpædagogisk støtte efter § 85 i Serviceloven til voksne borgere med sociale problemer og/eller handicaps. Derudover bemander vi de 4 tilknyttede aktivitets- og samværstilbud jf. § 104 i Serviceloven; Klemmen (tilbud rettet mod borgere med senhjerneskade og bevægelseshandicaps) Cafe Huset (tilbud rettet mod borgere med nedsat psykisk funktionsevne), Den Gule Dør (tilbud rettet mod borgere med psykisk sårbarhed og sindslidende) og Torsdagsklubben (tilbud der retter sig mod alle uanset funktionsevne).
Bliv IT-supporterelev i Assens Kommune
Assens Kommune - IT
Fyn
Brænder du for IT, og har du lyst til faglige og personlige udfordringer? Vil du arbejde i et fagligt og socialt inspirerende miljø, hvor det ofte går stærkt? Så har du chancen nu! Assens Kommunes IT-afdeling søger pr. 1. april 2017 en engageret IT-supporterelev. Som IT-supporterelev i Assens Kommune får du en spændende og alsidig uddannelse. Den 2-årige uddannelse sker i samspil mellem det uddannelsessted, du er tilknyttet, og Assens Kommune. Derved sikres god balance mellem teori og praksis. Hvem er vi IT-afdelingen består af 10 motiverede medarbejdere. Opgaverne er fordelt på to teams. Et supportteam, der varetager slutbrugersupport med vores helpdesksystem som omdrejningspunkt (brugeradministration, bestillinger, teknisk slutbrugerhjælp,
PA-elever til Roskilde Kommune pr. 7. august 2017
Roskilde Kommune - Elevuddannelser i Roskilde Kommune
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Dagtilbud i Roskilde Kommune søger 10 Pædagogisk Assistent elever Vil du uddanne dig til at arbejde med børn, unge eller voksne i et pædagogisk miljø? Så skal du søge om, at blive en af vores nye Pædagogisk Assistent elever fra 7. august 2017. Har du gennemført eller er i gang med tage Grundforløb 2 rettet mod Pædagogisk Assistent uddannelse på en SOSU-skole, kan du søge en elevplads i Roskilde Kommune, og dermed komme ind på hovedforløbet til Pædagogisk Assistent uddannelse. Grundforløb 2 er en forudsætning for at komme ind på uddannelsen, og skal være afsluttet inden hovedforløbet påbegyndes på PA. Den Pædagogiske Assistent uddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge, samt borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser,
Vallensbæk Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Vallensbæk Kommune - DC - Sosu-elever
Storkøbenhavn
Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig! Social og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social - og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen eller på plejecentre i Vallensbæk Kommune Som Social- og sundhedshjælper arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen og på dag- og aktivitetscentre. Social- og sundhedshjælperen bistår borgeren med omsorg, pleje og praktiks hjælp.
Kontorelev til Roskilde Kommune
Roskilde Kommune - Elevuddannelser i Roskilde Kommune
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Hos os kan du som elev, komme til at give dit bidrag til, hvordan fremtidens offentlige administration kan udvikles, så det skaber mest mulig mening for borgerne. Du vil igennem den 2-årige uddannelse, som starter den 01-09-2017, få indsigt og læring om, hvilke opgaver og formål en kommune har for borgerne. Du vil få viden om lovgivning og administration og blive god til at løse de opgaver, som du bliver oplært i. Det kræver, at du er parat til at tage ansvar for dit uddannelsesforløbet, og tage imod den kompetente vejledning du vil få på de forskellige arbejdspladser, som indgår i din praktik. Du har gåpåmod og engagement for kontorfaget. Vi forventer, at du brænder for at vise os dit engagement i opgaveløsningen og din positive indstilling
Vallensbæk Kommune søger en energisk, glad og engageret receptionist
Vallensbæk Kommune - Kultur- og Borgerhuset
Storkøbenhavn
En arbejdsplads med nærvær Vallensbæk Kommune søger en receptionist på 37 timer, som ønsker et job med mange udviklingsmuligheder i en spændende kommunal organisation. Vi er en moderne arbejdsplads i konstant udvikling, som ligger vægt på innovation og det personlige initiativ. Du har gode muligheder for en hverdag fyldt med udfordrende og forskelligartede opgaver og hjælpsomme kollegaer. Sammen kan vi give dig et godt og Stillingen En receptionist på 37 timer ugentlig. Jobbet som receptionist vil være i rådhusets hjerte - receptionen, der betjener alle de telefoner, gæster og borgere der kommer til rådhuset. Receptionen hører under Vallensbæk Kultur- & Borgerhus som er et team på 20 medarbejdere, der arbejde med kultur, personlig betjening
Ambitiøs pædagogisk leder til Børnehuset Wiemosen i Roskilde kommune
Roskilde Kommune - Børnehuset Wiemosen
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Vil du stå i spidsen for et dagtilbud i Roskilde kommunen, hvor ledelsesgrundlaget handler om resultater gennem tillid og mod? Roskilde kommune har store ambitioner på dagtilbudsområdet i forhold til børns trivsel, udvikling og læring, med fokus på uddannelse af personale, skabe udviklende læringsmiljøer for børn, systematisk sprogarbejde og med fokus på forældre inddragelse og børnenes overgang til skolen. Så søg stillingen som pædagogisk leder i Børnehuset Wiemosen, som er en del af Område Vest. Wiemosen er et børnehus til 56 børn i alderen 0-6 år og med en basisgruppe til 6 børn. Der er områdeledelse i Roskilde kommune, og du vil her blive en del af et ledelsesteam med 6 andre pædagogiske ledere og nærværende ledelse fra områdelederen hvilket
Engageret pædagogisk leder til Børnehuset Kongehøjen i Roskilde kommune
Roskilde Kommune - Børnehuset Kongehøjen
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Vil du stå i spidsen for et dagtilbud i Roskilde kommunen, hvor ledelsesgrundlaget handler om resultater gennem tillid og mod. Roskilde kommune har store ambitioner på dagtilbudsområdet i forhold til børns trivsel, udvikling og læring, med fokus på uddannelse af personale, skabe udviklende læringsmiljøer for børn, systematisk sprogarbejde og med fokus på forældre inddragelse og børnenes overgang til skolen. Så søg stillingen som pædagogisk leder i børnehuset Kongehøjen, som er en del af Område Vest. Kongehøjen er et børnehus til 69 børn i alderen 0-6 år. Der er områdeledelse i Roskilde kommune, og du vil her blive en del af et ledelsesteam med 6 andre pædagogiske ledere og nærværende ledelse fra områdelederen hvilket betyder, at du aldrig vil
Tandlæge til Tandplejen i Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Kommune - CSF
Storkøbenhavn
Tandplejen i Vallensbæk Kommune søger pr. 1. maj, 2017 tandlæge til fuldtidsstilling. Vores dygtige tandlæge og afholdte kollega gennem mange år går på pension og vi søger derfor en ny tandlæge, der kan matche denne cocktail af høj faglighed og godt samarbejde. Vi leder efter én, der kan fortsætte med samme gejst og engagement i at holde tænderne sunde i Vallensbæk, men som også er en rutineret og bredt funderet kliniker og behandler. Erfaring med tandbehandling i generel anæstesi og konsulentbehandling af sociale sager vil være fordelagtige kompetencer. Tandplejen servicerer ca. 3700 børn og 100 voksne patienter fordelt i special- og omsorgstandpleje, og trods den lille størrelse er tandplejen organiseret decentralt, så der arbejdes i tomands-teams
Receptionist til Roskilde Kommune, rådhuset
Roskilde Kommune - Biblioteker og Borgerservice
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Kommune, Biblioteker og borgerservice, søger receptionist fra 1. april 2017 eller snarest derefter. Stillingen på 37 timer ugentlig. Det helt overordnede fokus for receptionen er borgerne. Receptionen er det afgørende førstehåndsindtryk i forhold til alle borgere og gæster, der har ærinde til rådhuset. Det gælder borgere, der skal møde borgmester, kommunaldirektør, chefer osv. Det gælder politikere, der skal til møder med forvaltningen eller møder i udvalg. Det gælder borgere, der skal benytte Borgerservice. Det gælder borgere, der skal mødes med sagsbehandlere. Det betyder, at receptionisten skal kunne rumme mange mennesker og kunne yde hver enkelt den bedst mulige service - og samtidig bevare overblikket, når mange forskellige behov
Byggesagsbehandler til Trafik og Byg i Assens Kommune
Assens Kommune - Vej og Trafik
Fyn
Har du en solid byggeteknisk viden, og er det naturligt for dig at være serviceminded og sætte dine "kunder" i centrum? Vil du være en del af et dynamisk og velfungerende trafik- og byggeområde, hvor vi lægger stor vægt på, at det skal være rart at komme på arbejde? Så er det måske dig, der skal være vores nye byggesagsbehandler! Byggesagsbehandling er langt mere end at sørge for at byggelovgivningen er overholdt. Udover at give byggetilladelser vil en del af dit job blive at samarbejde med erhvervslivet og borgerne om de bedste løsninger lige netop for deres projekt. Desuden vil du skulle betjene borgere i borgerservice, hjælpe borgerne med at indsende ansøgninger, have overblikket over hvor langt byggesagen er i processen i andre afdelinger,
Vallensbæk Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Vallensbæk Kommune - DC - Sosu-elever
Storkøbenhavn
Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig! Social og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social - og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien. Som Social- og sundhedsassistent arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på hospitaler. Social- og sundhedsassistenten indgår i komplekse behandlingsforløb
Ballerup Kommune søger engagerede kontorelever
Ballerup Kommune
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Drømmer du om en alsidig praktikplads i gode rammer hvor du kan prøve kræfter med mange af de udfordringer, der findes i den kommunale sektor? Vi åbner nu for 3-5 ledige elevpladser med start 1. september 2017. Så vil du starte i et spændende og lærerigt uddannelsesforløb efter sommerferien, skal du søge nu! DU FÅR En spændende og varieret uddannelse med speciale i offentlig administration Stort ansvar og selvstændige opgaver 5 dages studietur til Bruxelles Et stærkt sammenhold med de andre elever En Stillingen er som udgangspunkt et 2-årigt rotationsforløb, hvor indholdet skifter ca. hver 8. måned. Du får tilknyttet en oplæringsansvarlig, som følger dig gennem dit forløb hvert sted. Du får et godt indblik i forskellige arbejdsområder, der
Sygeplejersker til Den Kommunale Sygepleje i Assens Kommune
Assens Kommune - Sygeplejen
Fyn
Er du dygtig og ambitiøs og på udkig efter et selvstædigt og udfordrende job? Har du lyst til at arbejde med den rehabiliterende komplekse sygepleje? Er du god til at tilegne dig ny viden og dele den med dine kolleger? Så er det måske lige dig, vi søger! Den Kommunale Sygepleje i Assens og Aarup søger 1 sygeplejerske til Assens med opstart hurtigst muligt og indtil den 31. december 2017. Herudover søger vi 3-4 sygeplejersker til sommerferievikariater med ansættelse i perioden den 1. juni 2017 eller før til den 31. august 2017. For alle stillingerne gælder det, at timetal kan aftales nærmere. Vagterne vil fortrinsvis være i dagvagt samt enkelte aftenvagter. Weekendvagter forekommer. Sygeplejekontorene har adresse på henholdsvis Østergade 89 D,
Leder af nyt analysekontor
Økonomiafdelingen
Syd- og Sønderjylland
Aabenraa Kommune søger leder til nyt analysekontor Vil du kickstarte din lederkarriere, og har du stærke analytiske evner så læs endelig videre. Vi har nemlig noget til dig. En stilling som leder af et nyt analysekontor i Økonomiafdelingen i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune er en økonomisk veldrevet kommune med en robust økonomisk politik og økonomi. Aabenraa Kommune står ligesom resten af landets kommuner overfor krav om effektiviseringer, hvor behovet for træfsikre styringsbeslutninger er en nødvendighed. Kilden til dette er bl.a. en veldrevet økonomisk styring, økonomiske analyser og en veludviklet ledelsesinformation. Vi vil fortsat udvikle os, så derfor opretter vi et analysekontor, hvor vi søger en kontorleder til en nyoprettet stilling.
Erhvervskonsulent til Erhvervskontakten
Erhverv og Affald
Syd- og Sønderjylland
Vil du være med hvor tingene sker? Byrådet i Sønderborg har store visioner. Byen skal frem mod 2025 tiltrække og fastholde 500 højtuddannede, øge den samlede beskæftigelse med 2.000 nye arbejdspladser, skabe et synligt kulturliv i bybilledet med pladser og faciliteter, der rummer liv, samt øge og fastholde den samlede tilflytning med 5% om året. Landbrug- og Fiskeristyrelsen kommer med 400 statslige arbejdspladser til kommunen, det vil hjælpe på opfyldelsen af målsætningen. Der investeres allerede massivt i kommunen. Virksomheden Linak A/S bygger nyt kontor og produktionshal på 14.000 kvm, kommunen bygger nyt multikulturhus på 5500 m2 på havnen, nyt Hotel Alsik med 18-19 etager, 20.000 m2 og et kollegiebyggeri ved havnen på 6000 m2 og med 150
Miljøsagsbehandler til industrimiljø
Erhverv og Affald
Syd- og Sønderjylland
Vil du være med hvor tingene sker? Byrådet i Sønderborg har store visioner. Byen skal frem mod 2025 tiltrække og fastholde 500 højtuddannede, øge den samlede beskæftigelse med 2.000 nye arbejdspladser, skabe et synligt kulturliv i bybilledet med pladser og faciliteter, der rummer liv, samt øge og fastholde den samlede tilflytning med 5% om året. Landbrug- og Fiskeristyrelsen kommer med 400 statslige arbejdspladser til kommunen, det vil hjælpe på opfyldelsen af målsætningen. Der investeres allerede massivt i kommunen. Virksomheden Linak A/S bygger nyt kontor og produktionshal på 14.000 kvm, kommunen bygger nyt multikulturhus på 5500 m2 på havnen, nyt Hotel Alsik med 18-19 etager, 20.000 m2 og et kollegiebyggeri ved havnen på 6000 m2 og med 150
Byggesagsbehandler til erhvervsbyggeri
Erhverv og Affald
Syd- og Sønderjylland
Vil du være med hvor tingene sker? Byrådet i Sønderborg har store visioner. Byen skal frem mod 2025 tiltrække og fastholde 500 højtuddannede, øge den samlede beskæftigelse med 2.000 nye arbejdspladser, skabe et synligt kulturliv i bybilledet med pladser og faciliteter, der rummer liv, samt øge og fastholde den samlede tilflytning med 5% om året. Landbrug- og Fiskeristyrelsen kommer med 400 statslige arbejdspladser til kommunen, det vil hjælpe på opfyldelsen af målsætningen. Der investeres allerede massivt i kommunen. Virksomheden Linak A/S bygger ny kontor og produktionshal på 14.000 kvm, kommunen bygger nyt multikulturhus på 5500 m2 på havnen, nyt Hotel Alsik med 18-19 etager, 20.000 m2 og et kollegiebyggeri ved havnen på 6000 m2 og med 150
Opkrævningsmedarbejder
Borgerservice
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
Opkrævningsmedarbejder til nyoprettet stilling Vi søger en medarbejder med erfaring i opkrævning af kommunale restancer med særlig hovedvægt på ejendomssk Faxe Kommune ønsker at fremme en effektiv opkrævning af kommunens fordringer hos borgere og virksomheder. Byrådet besluttede i januar 2017, at fortsætte den forstærkede indsats på opkrævningsområdet, som blev sat i værk i 2016. Med overtagelsen af inddrivelsesopgaven af ejendomssk Vi søger en dygtig medarbejder til opkrævning, som er god til at tale med mange forskellige mennesker, og som motiveres af at yde god service. Sammen med dygtige kollegaer får du ansvar for, at gøre mere for at sikre opkrævning af kommunens krav - under hensyntagen til borgernes individuelle situation. Du bliver
Ingeniør eller bygningskonstruktør til bygningsvedligehold
Ejendomme
Syd- og Sønderjylland
I Team Kommunale Ejendomme bliver planer til virkelighed, vi bygger både nyt - nye skoler, børnehaver og en multiarena. Og vi renoverer på kommunens bygninger med fokus på effektivitet og værdibevarelse, så vi kan skabe sunde og sikre miljøer for alle vores brugere. Vi har fokus på den gode dialog med vores brugere og brænder for at gøre vores bygningsmasse til de bedste rammer for kommunens mange opgaver. Der sker rigtig meget spændende hele tiden - der er tempo på - vil du være med?. Kommunen har omkring 310.000 m² bygningsareal fordel på ca. 200 ejendomme som geografisk er opdelt i tre områder. Om jobbet For stillingen gælder, at det er en fordel, at du har en baggrund i byggebranchen og har erfaring med rådgivning. Du skal have lyst og evner
Leder
Intern Service
Syd- og Sønderjylland
Leder af HR & Personale (chefkonsulent) Vil du være leder af HR & Personale i Vejen Kommune? Du skal have solidt kendskab til personalejura. Derudover vil det være en fordel - men ikke en betingelse - hvis du har erfaring som leder og erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation. Opgaverne i HR & Personale omf I HR & Personale er der aktuelt 15 erfarne medarbejdere med forskellige faglige profiler og ansvarsområder. Din stillingsbetegnelse bliver chefkonsulent. HR & Personale er en del af stabsafdelingen Intern Service, som ud over HR & Personale består af Sekretariat & Jura, IT & GIS samt Digitalisering. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Chefkonsulenten refererer til chefen for Intern Service. Du kan læse mere om stillingen
GIS- og datamedarbejder
TM-Digital
Midtjylland
Brug af GIS og data spiller en stadig større rolle i kvalitetssikring af den kommunale sagsbehandling og i dialogen med borgere og erhvervsliv. Dette har vi fuldt fokus på i Horsens Kommune, og vi mander derfor op på GIS-området med henblik på at udstille og udbrede brugen af data i beslutningsgrundlag og til sagsbehandling via WebGIS. Vores nye medarbejder skal i samarbejde med brugerne udvikle digitale løsninger på baggrund af fagdata, kombineret med geodata til præsentation på WebGIS. Derudover skal vedkommende arbejde med drift og vedligehold af vores GIS-værktøjer samt med vejledning og undervisning i brugen af disse. I Horsens Kommune har vi opbygget et geospatialt miljø, der danner grundlag for servicering af hele kommunen, og som kan
Erfaren kommunikationskonsulent
Kommunikation
Lolland & Falster
Kan du levere knivskarp kommunikationsrådgivning og give Guldborgsund Kommunes politiske mål og strategier liv? Så kan du blive vores nye kollega. Du kommer til at arbejde strategisk, rådgivende og producerende i en travl hverdag. I jobbet får du til opgave, at: yde strategisk kommunikationsrådgivning og lave pressearbejde understøtte den politiske og den administrative ledelse i kommunikationsopgaven håndtere krisekommunikation skabe effektfuld og effektiv formidling af de politiske mål og strategier til borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og medarbejdere levere til vores forskellige kanaler blandt andet på sociale medier Og så skal du også være med til at implementere vores nye kommunikationsstrategi, som vi er ved at udarbejde. Vi forventer,
Faglig koordinator til byggestyring af vand- og kloakprojekter
Sekretariat, Kloak A/S, AFH
Nordjylland
Aalborg Vandkoncern søger faglig koordinator til byggestyring af vand- og kloakprojekter - Genopslag Brænder du for projektledelse, planlægningsaktiviteter og for at udleve innovationsprojekter i praksis? Til Aalborg Vandkoncerns Distribution søges en faglig stærk, engageret og projektorienteret faglig koordinator, der med udgangspunkt i ambitionen om effektiv fornyelse og vedligeholdelse af vand- og kloakprojekter kan lede og styrke samspillet mellem Vandkoncernens interne og eksterne parter. Aalborg Vandkoncern er et topmoderne forsyningsselskab, der dækker hele det tekniske vandkredsløb fra udpegning af kildepladser til udledning i Limfjorden. Vandkoncernen sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har
Kreativ kulturformidler til flygtninge og integrationsprojekt
Tønder Bibliotek
Syd- og Sønderjylland
Brænder du for at hjælpe asylansøgere godt i gang med at forstå og agere i det danske samfund og er du samtidig en kreativ kulturformidler med en opdateret viden om medier og kommunikation, så er her måske en mulighed for dig? Vi tilbyder en spændende tidsbegrænset projektstilling på et år. Med udgangspunkt i bibliotekerne som kulturinstitution, handler det om at introducere asylansøgere til dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse. Projektteamet består af medarbejdere fra Tønder Kommunes biblioteker og AsylSyd (Tønder Kommune). Som kulturformidler bliver du del af et projektteam, der i fællesskab både udforsker, udvikler og implementerer metoder til oplysning og information om den verden, der venter forude, når den nye borger møder det
Personalekonsulent til Personaleafdelingen
Personaleafdelingen
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en personalekonsulent med erfaring indenfor lønforhandling og personalejura Har du lyst til at arbejde med lønforhandling og personalejura?. Så kan vi tilbyde dig et spændende og alsidigt job i Personalekontoret i Personaleafdelingen i Aabenraa Kommune. Vi er et fagligt stærkt team der sætter kvalitet og udfordringer i opgaveløsningen højt. Vi arbejder på at være en uundværlig sparringspartner for vores ledere i organisationen, og har fokus på at arbejdsopgaver afspejler den enkeltes kompetencer og forcer. Du skal brænde for at arbejde med lønforhandling og personalejura, og du har gerne flere års praktisk erfaring inden for især lønforhandlingsområdet. Dine hovedopgaver Faglig og juridisk sparring i personalesager i forhold til kommunens
Afdelingsleder, Bo & Aktivitet Rødekro - Aabenraa
Bo og Aktivitet
Syd- og Sønderjylland
Afdelingsleder for Bo & Aktivitet, voksenhandicap Da vores tidligere afdelingsleder går på pension, søger Aabenraa Kommune en ny afdelingsleder for Bo & Aktivitet Rødekro - Aabenraa, som er et tilbud for udviklingshæmmede voksne. Hvis du brænder for ledelse og udvikling af tilbud til udviklingshæmmede voksne og kan lide at have mange bolde i luften, er det måske dig, vi leder efter. I Bo & Aktivitet Rødekro-Aabenraa bor der 26 borgere, og der er tilknyttet 48 udeboende borgere. Du vil blive leder for 33 dygtige medarbejdere, som sammen med dig har en mission om at støtte borgerne i deres hverdag. Kerneopgaven er nemlig at understøtte borgernes sundhed, deres evne til at mestre egne liv og deres ønske om at deltage i sociale fællesskaber. Udgangspunktet
Driftsleder til vores Idrætsanlæg
Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice
Storkøbenhavn
GenopslagFrederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) søger en Driftsleder til vores idrætsafdeling, der vil være med til at varetage driften af alle vores udendørs idrætsfaciliteter med tilknyttede udenoms arealer på Frederiksberg, så vi fortsat er blandt de bedste og mest effektive i Danmark.Hvem er vi?FGV har pt. 185 ans Vi er en offentlig virksomhed, som udfører faste driftsopgaver for Frederiksberg Kommune, og vi byder også ind på mindre anlægsopgaver i konkurrence med private virksomheder.Gennem de seneste otte år har vi systematisk arbejdet med at optimere vores drift bl.a. via nytænkning indenfor konkurrenceudsættelse af forskellige opgaveområder. Vi gør det godt, og vi vil gerne gøre det endnu bedre.Vi søger en Driftsleder til idrætsafdelingen,
Koordinator Home-Start Kolding
Home-Start Kolding
Syd- og Sønderjylland
Home - Start Kolding Familiekontakt - støtte til familier med små børn Søger lokal koordinator 20 timer ugtl. med virkeområde i Kolding Kommune pr 1.maj Generelt :Home-Start Familiekontakt støtter småbørnsfamilier under pres ved at frivillige hjælper familien praktisk og personligt i hjemmet. Home-Start Familiekontakt Kolding er en lokalafdeling af landsorganisationen Home-Start Familiekontakt. Vi har eksisteret i 3 år. Vi støtter familier ud fra Home-Start DKs værdigrundlag og principper. For yderligere oplysninger se www.home-start.dk Arbejdsopgaver:Sammen med den nuværende koordinator at:Rekruttere frivillige og skabe match med familierAfholde forberedelseskurser for frivillige og give individuel rådgivningVejlede og følge op på familier

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra stillinger-i-kommunen.dk


Ofir banner